طهمورث اقاجانی
طهمورث اقاجانی
استادیار روانشناسی و مشاوره

سوابق شخصی و تحصیلی

  • نام: طهمورث                     

نام خانوادگی :آقاجانی هشجین                                  

نام پدر: خانکشی

  • سال تولد: 1347                

محل تولد : تهران                                                     

وضعیت تاهل: متاهل

  •  
  • آدرس الکترونیکی:ٍEmail:taghajani47@yahoo.com                                                                  
  •  
 

 

ب) سوابق تحصیلی:

1

لیسانس دررشته روانشناسی بالینی از دانشگاه آزاد اسلامی رودهن1367 لغایت 1371

2

فوق لیسانس در رشته علوم تربیتی ازدانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی1375 لغایت 1377

2

دکتری در رشته روانشناسی عمومی از دانشگاه آکادمی علوم آذربایجان2006 لغایت  2014 میلادی

(دفاع در دانشگاه علامه طباطبایی تهران)