به صفحه شخصی من
خوش آمدید
رضا سورانی
رضا سورانی
استادیار مدیریت

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۹۵مدیریت آموزشیدانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
تهران غربمدیر گروهپیمانیتمام وقت۵