به صفحه شخصی من
خوش آمدید
سهیلا نقشبند
سهیلا نقشبند
استادیار ریاضی

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۷۴ریاضی کاربردیشهید بهشتی
کارشناسی ارشد۷۷ریاضیتهران
دکترای تخصصی۹۴ریاضی کاربردیدانشکاه ازاد اسلامی تهران مرکزی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران غربهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۳

سوابق اجرایی