به صفحه شخصی من
خوش آمدید
ساناز خرمی پور
استادیار محیط زیست

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۶محیط زیستدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۲محیط زیستدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران