سعیده زمردی
سعیده زمردی
استادیار روانشناسی و مشاوره

رزومه

 

رزومه علمی

 

مشخصات شناسنامه ای

نام : سعیده

نام خانوادگی: زمردی

تاریخ تولد:1359

نام پدر: داود

وضعیت تاهل : متاهل

saeedeh.zomorody@gmail.com پست الکترونیک:

 

سوابق تحصیلی وآموزشی

-استادیار وهیات علمی تمام وقت گروه روانشناسی ومشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب  

-فارغ التحصیل نمونه وممتاز دوره دکتری روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس (16 تیر ماه 1392) بامعدل 34/ 19و رسا له باعنوان : مقایسه اثربخشی درمانگری شناختی رفتاری و درمانگری مبتنی بر ذهن آگاهی بر کا هش علائم وبهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذ یر با توجه به مهارتهای مقا بله ای وکسب نمره 20 از رساله دکتری.

-فارغ التحصیل ممتاز  کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران در سال 1386 با معدل30/18وپایان نامه با عنوان :بررسی رابطه بین خوشبینی و سطح ترشح کورتیزول در دانشجویان وکسب نمره 50/19از پایان نامه ارشد.

-فارغ التحصیل ممتاز کارشناسی روانشناسی بالینی از موسسه آموزش عا لی جهاد دانشگاهی تهران (دانشگاه علم وفرهنگ )در سال 1382 با معدل 07/18

  از موسسه کاوندیش کا لج لندن، Upper inter mediate -دارای گواهینامه زبان انگلیسی در سطح

1385.

-دارای گواهینامه  تافل از دانشگاه تربیت مدرس،1386.

 -دارای گواهینامه  صلاحیت مدرسی دانشگاه تربیت مدرس با رتبه عالی .

-کسب رتبه سوم ورودی آزمون  دکتری سال 1388دانشگاه تربیت مدرس  وفارغ التحصیل ممتاز رتبه دوم  خروجی دکتری روانشناسی  سال 1392 دانشگاه تربیت مدرس.

-کسب رتبه دوم وممتاز  گروه روانشناسی در مقطع کارشناسی ارشد 1386.

-مدرس دروس روانشناسی پویایی گروه وروانشناسی عمومی دانشگاه الزهرا.

- مدرس درس کاربرد روانشناسی در آموزش برای دانشجویان دکتری و ارشد در  ترمهای متوالی  و مدرس درس انگیزش وهیجان مقطع ارشد در دانشگاه تربیت مدرس  .

-مدرس دروس آسیب شناسی اجتماعی،کاربرد روشهای درمان ونظریه های روان درمانی در دانشگاه علم وفرهنگ.

-مدرس دروس آسیب شناسی روانی،پسیکوفیزیولوژی ،اصول روانشناسی بالینی،انگیزش وهیجان،روانشناسی کودکان استثنایی،گروه درمانی ومتون روانشناسی بالینی و روانشناسی عمومی ،روشها وفنون مشاوره ،روش تحقیق  مقطع ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب .

حوزه های مورد علاقه در تدریس

-دروس روانشناسی سلامت ،آسیب شناسی  روانی و اجتماعی  ، متون تخصصی ، بهداشت روانی ،روانشناسی رشد،روانشناسی عمومی وبالینی ،شخصیت و روان شناسی فیزیولوژیک .

فعالیتهای علمی پژوهشی واجرایی

-تالیف کتاب فنون و روش های روان درمانگری سندرم روده تحریک پذیر زمستان 1393.

-نگارش 9 مقاله علمی- پژوهشی داخلی وبین المللی(ISI)در مجلات معتبر داخلی وبین المللی.

مقالات عبارتند از:

Comparative Efficacy of Cognitive-behavioral Therapy and Mindfulness Therapy on Reducing Symptoms and Improving Quality of life in Patients with the

Irritable Bowel Syndrome,

 Biomedical & Pharmacology Journal Vol. 7(1), (2014), (ISI).

The effectiveness of cognitive behavior therapy and mindfulness-based therapies to change coping skills in patients with irritable bowel syndrome, The Journal of Behavioral Health Services & Research,(2016),(ISI).

 

Comparison of Long-term Effects of Cognitive- Behavior Therapy and Mindfulness-based Therapy on Reduction of Symptoms of Patients Suffering from Irritable Bowel Syndrome, Gastroenterology and
Herpetology From Bed to Bench (GHFBB) ( 1392),(ISC).

 

 

 

 

 

 

 

Investigation of the Long-Term Effects of Mindfulness-Based Therapy on Life Quality of Irritable Bowel Syndrome Patients, Iranian journal of psychiatry.(1393),(ISC).

 

-مقایسه اثرات طولانی مدت درمان شناختی- رفتاری و درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش علائم وبهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر(نشریه روانشناسی سلامت)، (1393)، (ISC).

 

-مقایسه اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری و درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش علائم بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر مجله گوارش،(1392)،(ISC).

-مقایسه اثر بخشی درمانگری شناختی- رفتاری و درمانگری مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر ،فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی،(1392) (ISC),.

-

 

بررسی رابطه بین خوشبینی و سطح ترشح کورتیزول در دانشجویان ،مجله علمی –پژوهشی علوم رفتاری، (1388)، (ISC).

 

-انجام پژوهشی تحت عنوان "بررسی افسردگی در مبتلایان به بیماری پسوریازیس در قالب پایان نامه کارشناسی، (برای اولین بار در ایران)، 1382.

-همکار اصلی طرح پژوهشی مرور روایی مطالعات بررسی ریسک فاکتور های مرتبط با سبک زندگی سالم و بررسی اثر بخشی و هزینه اثربخشی برنامه های مداخلاتی موجود در سبک زندگی در پیشگیری از بیماریها و بهبود سلامت روان بیماران اداره سلامت روان وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی،(مجموعه مقالات )،(1386).

 

-عضو هیات تحریریه فصلنامه  علمی ـ پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی،  دانشگاه فرهنگیان .

-عضو هیات تحریریه فصلنامه آموزش، مشاوره و رواندرمانی ،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اسلامشهر .

 

-دارای پروانه تخصصی اشتغال از سازمان نظام روانشناسی ومشاوره جمهوری اسلامی ایران.

-ارائه خدمات روان درمانی در کلینیک تخصصی  گروه سلامت روان اسر.

-ارائه خدمات مشاوره و همکار اصلی درمانگاه ترک سیگار بیمارستان امام خمینی از آذرماه1386.

-ارائه خدمات روانشناختی در درمانگاه روان پزشکی و بخش روان تنی  بیمارستان امام خمینی (ره) از سال 1386.

 

-برگزاری کارگاههای روانشناسی ومشاوره در کلینیک تخصصی گروه سلامت روان اسر .

دوره ها عبارتند از:

- برگزاری دوره های کاهش استرس بر اساس بهوشیاری (ذهن آگاهی)،(MBSR)مقدماتی تا پیشرفته برای متخصصین رروانشناسی و روانپزشکی .

- برگزاری دوره های عمومی  مبتنی بر ذهن آگاهی .

- برگزاری دوره های تخصصی گروه درمانی با رویکردهای ذهن آگاهی (MBT)و(CBIT)برای متخصصین و مراجعان به تفکیک در  اختلالات روان تنی .

- برگزاری دوره های تخصصی CBTبرای کاهش وزن برای مراجعان .

- برگزاری دوره های تخصصی MFTبرای اختلالات گوارشی کارکردی به  طور کلی وبه طور خاص برای بیماران  مبتلابهIBS.

 

-عضو نظام روانشناسی ومشاوره جمهوری اسلامی ایران از سال 1386.

-عضو انجمن روانشناسی ایران.

-عضو انجمن ایرانی روانشناسی.

-عضویت در پرتال بانوان ایران به عنوان روانشناس تابستان 1385.

 

 

 

 

 

 

-دارنده گواهینامه  چندین دوره آموزشی و کارگاهی در زمینه تخصصی و حرفه ای.

دوره ها عبارتند از:

-To certify attendance at the following continuing education activity; Introduction to Neurofeedback course from Paarand Specialized Center for Human Enhancement,2014.

 

- دوره کامل رواندرمانگری براساس بهوشیاری(MBT)،دانشگاه تهران،بیمارستان آتیه ،  از سال 1389تا کنون ....

 

-گواهینامه دوره کامل  آموزشی بهوشیاری و روان درمانی،نظریه وعمل(مقدماتی تا پیشرفته)، دانشگاه تهران،1393-1390

-گواهینامه دوره زوج درمانی از دیدگاه روان درمانی مثبت ،دانشگاه تهران،1391.

-گواهینامه دوره روان درمانی پویشی فشرده وکوتاه مدت ،دانشگاه تهران،1391.

-گواهینامه دوره پرسشگری بهوشیارانه در روان درمانی(ارتباط بهوشیارانه)،دانشگاه تهران ،1392.

-گواهینامه پایان دوره TA(تحلیل روابط متقابل)، مرکز خدمات روانشناسی ومشاوره طلیعه سلامت،1393.

-گواهینامه دوره کامل درمانگری شناختی –رفتاری (CBT)،(مقدماتی تا پیشرفته)، مرکز خدمات روانشناسی ومشاوره طلیعه سلامت ،1393.

 

-گواهینامه کارگاه کاهش استرس براساس بهوشیاری(MBSR)،بیمارستان آتیه ،1394.

-گواهینامه دوره آشنایی با قوامین وآیین نامه های پژوهشی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب ،1395.

-گواهینامه دوره کاربردنرم افزارهای آماری (LISREL)در معادلات ساختاری (مقدماتی)،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب ،1395.

-گواهینامه دوره مدل سازی معادله های ساختاری با کاربردAmos Graphic،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب ،1395.

-گواهینامه کارگاه مدیریت اطلاعات علمی با نرم افزار End Note،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب،1395.

-گواهینامه کارگاه آسیب شناسی تربیت دانشجویی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب،1395.

- گواهینامه کارگاه آسیب شناسی تربیت دینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب،1395.

-گواهینامه دوره تاریخ وتمدن اسلامی (سطح یک)،طرح ضیافت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب،1395.

-گواهینامه دوره اخلاق علمی وحرفه ای(سطح یک)،طرح ضیافت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب،1395.

 

طرحهای پژوهشی :

-همکار اصلی طرح پژوهشی مرور روایی مطالعات بررسی ریسک فاکتور های مرتبط با سبک زندگی سالم و بررسی اثر بخشی و هزینه اثربخشی برنامه های مداخلاتی موجود در سبک زندگی در پیشگیری از بیماریها و بهبود سلامت روان بیماران اداره سلامت روان وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی(1386).

 

-مجری طرح پژوهشی آموزش مهارتهای فکر کردن دانش آموزان مقطع راهنمایی مدرسه راهنمایی حکیمه منطقه 2 تهران، 1386.

-مجری طرح پژوهشی تدوین استانداردهای مهارت وپودمانهای آموزشی تخصصی مشاغل صنایع شیر ایران "پگاه "فاز یک، 1384.

-مجری طرح پژوهشی استاندارد سازی مشاغل سایپا ،1383.

-مجری طرح پژوهشی "وجدان اخلاقی در کودکان "سازمان بهزیستی استان تهران ،1382.

.