به صفحه شخصی من
خوش آمدید
رویا مافی غلامی
رویا مافی غلامی
دانشیار محیط زیست

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶مهندسی شیمیعلوم و تحقیقات تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۳مهندسی محیط زیست- آب و فاضلابعلوم و تحقیقات تهران
دکتری۱۳۸۹مهندسی محیط زیستعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غربدانشیار تمام وقت گروه محیط زیسترسمی آزمایشیتمام وقت۱۱

سوابق پژوهشی

  • برگزاری دوره های آموزشی مدیریت پسماندها، استانداری خوزستان
  • برگزاری دوره های آموزشی مدیریت پسماندها، استانداری تهران
  • برگزاری دوره های آموزشی تصفیه پسابها، سازمان شهرداریها و دهیاریها
  • برگزاری دوره های آموزشی مدیریت و تصفیه پسابهای صنعتی کشت و صنعت امیرکبیر
  • برگزاری دوره های آموزشی مدیریت پسماند پالایشگاه آبادان
  • برگزاری دوره های آموزشی HSE پالایشگاه آبادان
  • برگزاری دوره های آموزشی مدیریت پسماند کشت و صنعت فارابی
  • برگزاری دوره های آموزشی تصفیه پساب کشت و صنعت فارابی
  • برگزاری دوره های آموزشی تصفیه پساب کشت و صنعت دعبل خزایی
  • برگزاری دوره های آموزشی تصفیه پساب مناطق نفت خیز جنوب
  • برگزاری دوره های آموزشی مهندسی محیط زیست پسماند شرکت نفت و گاز آغاجری

دبیر علمی اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی آب و فاضلاب- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی تالاب