رضا شریفی
رضا شریفی
استادیار برق

سوابق شخصی و تحصیلی

سوابق شخصی و تحصیلی

نام  و نام خانوادگی: رضا شریفی

گروه آموزشی: برق

مقطع تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

متولد: 1352/06/20

رشته تحصیلی: برق