به صفحه شخصی من
خوش آمدید
رضا کیهانی
رضا کیهانی
استادیار عمران

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵عمران - عمرانصنعتی امیر کبیر
کارشناسی ارشد۱۳۷۷عمران - ژئوتکنیکصنعتی شریف
دکترای تخصصی۱۳۹۲عمران - ژئوتکنیکصنعتی شریف

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه عمرانعضو هیات علمیپیمانیتمام وقت۱

سوابق اجرایی