بهروز نوری
استادیار صنایع

سوابق شخصی و تحصیلی

نام  و نام خانوادگی: بهروز نوری

گروه آموزشی: صنایع

مقطع تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

متولد: 1356/06/14

رشته تحصیلی: صنایع