به صفحه شخصی من
خوش آمدید
بابک نصیری قرقانی
استادیار مدیریت

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دكتری حرفه ای۱۳۹۱مدیریت آموزشیپونا
کارشناسی۶۹مدیریت آموزشیدانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد۷۴برنامه ریزی درسیعلامه طباطبایی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی مدیریتهیات علمی-مدیر گروه هتلداری و جهانگردیقراردادیتمام وقت۱

سوابق اجرایی