مرتضی طاهرخانی
استادیار برق

سوابق شخصی و تحصیلی

نام  و نام خانوادگی: مرتضی طاهرخانی

گروه آموزشی: برق

مقطع تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

متولد: 1364/04/10

رشته تحصیلی: برق