احسان مقیمی حاجی
احسان مقیمی حاجی
استادیار صنایع

دوره های آموزشی طی شده و مهارتها

 1. دوره های آموزشی طی شده
  • دوره های تخصصی پنیوماتیک مقدماتی در شرکت FESTO
  • دوره تخصصی پنیوماتیک پیشرفته در شرکت FESTO
  • دوره تخصصی الکتروپنیوماتیک در شرکت FESTO
  • دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت  2000: ISO9001از شرکت RWTUV
  • دوره مفاهیم و ساختار مستند سازی سیستم مدیریت زیست محیطی برمبنایISO14000 از شرکت RWTUV
  • دوره مفاهیم،اصول مستند سازی و ممیزی مدیریت ایمنی و بهداشت بر مبنایOHSAS18001 از شرکت RWTUV
  • دوره تکنیکهای ارزیابی ریسک از شرکت RWTUV
  • دوره مقدماتی آموزش نرم افزار CATIA از شرکت پیشتاز نرم افزار
  • سمینار آموزشی مدیریت پروژه از انجمن مهندسی صنایع ایران
  • سمینار تخصصیAdvanced Technology In Engine & Transmission
  • دوره آموزشیVT جوش
  • دوره مقدماتی کمکهای اولیه
  • دوره مقدماتی آتش نشانی
  • دوره آشنایی با سیستم تولید شرکت مرسدس بنز
  • دوره بازاریابی پیشرفته
  • دوره مهندسی فروش
  • دوره آشنایی با انواع قراردادهای بازرگانی بین المللی
  • دوره ایمنی صنعتی عمومی
  • اشنایی با الزامات، مستند سازی و ممیزی استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001:2008

 

 1. مهارت های رایانه ای
  • آشنایی کامل با سیستم های عامل Dos و Windows , اپراتوری کامپیوتر و اینترنت
  • آشنایی با نرم افزارهایMinitab ,Auto CAD , MATLAB ،MsOffice، LINGO،MSP،SPSS

 

 1. آشنایی با زبانهای خارجی
 • تسلط به زبان انگلیسی
 • آشنایی با زبان ترکی استانبولی