احسان مقیمی حاجی
احسان مقیمی حاجی
استادیار صنایع

سوابق شخصی و تحصیلی

 

 

احسان مقیمی حاجی

سال تولد: 1356

       متاهل

  1. آدرس پست الکترونیک: moqimi@yahoo.com

 

  1. سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی

رشته/ گرایش

محل تحصیل

 

معدل

عنوان پایان نامه

دکتری

صنایع/صنایع

Eastern Mediterranean University

19/1

Approximation to renewal functions and their applications

کارشناسی ارشد

صنایع/صنایع

علم و صنعت ایران

16/25

گسترش شاخصهای بهره وری با تکیه بر مدیریت کار تیمی

کارشناسی

صنایع/ تحلیل سیستم ها

علم و صنعت ایران

15/9

تشکیل تیم

 

 

  1. پذیرفته شده در آزمون تخصصی پذیرش دانشجو در مقطع دکتری در دانشگاههای علم و صنعت و آزاد تهران در سال 81
  2. دریافت بورس تحصیلی کامل طی مقطع دکتری از دانشگاه مدیترانه شرقی
  3. اولین دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه مدیترانه شرقی پذیرفته شده در آزمون جامع دکتری در یک مرحله