مینو عالمی
مینو عالمی
دانشیار آموزش زبان انگلیسی

فعالیتهای آموزشی و تدریس

فعالیتهای آموزشی و تدریس:

 

      - دروس کارشناسی : زبان انگلیسی عمومی، مکالمه انگلیسی، خواندن و درک مفاهیم انگلیسی، آواشناسی و واج

        شناسی ، مهارتهای مطالعه، اصطلاحات زبان انگلیسی، گفت و شنود، زبان تخصصی مکانیک، زبان تخصصی برق.

     - دروس تحصیلات تکمیلی : نگارش پشرفته، تجزیه و تحلیل کلام، متدولوژی و مهارتهای تدریس، تهیه و تدوین

        مطالب درسی ، سمینار، انگلیسی برای اهداف ویژه، منظورشناسی در زبان     ، زبان تخصصی دکتری.