مینو عالمی
مینو عالمی
دانشیار آموزش زبان انگلیسی

برگزاری کارگاه های آموزشی

 برگزاری کارگاه های آموزشی: 

۱ - کارگاه آموزشی آشنایی با مجلات ISI - ISCو پایگاه های اطلاعات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران غرب، دی ماه 1394.

2- کارگاه آموزشی  پروپوزال نویسی، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران غرب، آذر ماه 1394.

3- کارگاه آموزشی مقاله نویسی به زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران غرب، بهمن ماه 1393.

4- کارگاه آموزشی Pragmatic Assessment، دانشگاه صنعتی شریف، مرکز زبان ها و زبان شناسی، شهریور 1390.

5- کارگاه آموزشی Speaking Assessment، دانشگاه صنعتی شریف، مرکز زبان ها و زبان شناسی، خرداد 1390.