مینو عالمی
مینو عالمی
دانشیار آموزش زبان انگلیسی

سوابق پژوهشی

عضویت در مجامع علمی و بین‌المللی و هیأت‌های تحریریه مجلات علمی:

 

- عضو انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران (TELLSI)

- عضو انجمن آموزش مهندسی ایران (ISEE)

- عضو انجمن اروپایی آموزش نگارش علمی (EATAW)

- عضو انجمن بین المللی منظورشناسی (IPRA)

- عضو انجمن آسیایی آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی (ATEFL)

- عضو هیأت تحریریه مجله بین المللی آموزش و پژوهش زبان (JLTR)

- عضو هیأت تحریریه مجله مدرن زبان شناسی کاربردی (MJAL)

- عضو هیأت تحریریه مجله بین المللی گستره پژوهش و نوآوری ادبی و زبان شناسی (LIBRI)

- عضو هیأت تحریریه مجله بین المللی تمرین آموزش و مطالعه زبان (TPLS)

 

  طرح‌ها و پروژه‌های انجام یافته/درحال انجام:

 

  ö صندوق حمایت از پژوهشگران کشور (INSF)، معاونت علمی ریاست جمهوری اسلامی ایران.

- ”رباتیک اجتماعی و شناختی“، (با همکاری دکتر علی مقداری و دکتر غلامرضا وثوقی):                از 12/1394 تا 12/1395

  ö صندوق حمایت از پژوهشگران کشور (INSF)، معاونت علمی ریاست جمهوری اسلامی ایران.

- ” بررسی اثرات کلینیکی و آموزشی رباتهای اجتماعی در کاهش دیسترس کودکان سرطانی“ :              از 1393 تا 1394

  ö ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی  (COGC)، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ایران.

- ”مدل‌سازی وبررسی تأثیر  ربات‌های انسان‌نما به عنوان دستیار درمانگر در درمان  بیماران مبتلا به اوتیسم      

     (درخودماندگی)“، (با همکاری دکتر علی مقداری و مهندس علیرضا طاهری):                                                                            از ۱/۱۳۹۳ تا 1/1395    ö معاونت علمی  و فناوری ریاست جمهوری ایران، معاونت توسعه فنآوری.

- ” تجهیز و توانمندسازی آزمایشگاه رباتهای اجتماعی به منظور امکان سنجی کاربرد کلینیکی آنها در بهبود روند

   درمانی کودکان سرطانی“، (با همکاری دکتر علی مقداری):                                                                                                                               از ۱/۱۳۹4  تا کنون

 

   راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌های دکتری:

 

- مهندس علیرضا طاهری،” طرّاحی و بکارگیری ربات­های انسان­نما به عنوان دستیار درمانگر در تشخیص و درمان بیماران مبتلا به اوتیسم (درخودماندگی) “، استاد راهنما: دکتر علی مقداری، استاد راهنمای همکار: دکتر حمید رضا پوراعتماد، و استاد مشاور: دکترمینوعالمی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، درحال انجام.

 

  راهنمایی و هدایت پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد: 

1- مریم بیانی، بهمن 1395

 Sympathy on Facebook: Cultural variation among Native Speakers of English, Persian, and EFL Learners

2- بیتا فلاحتی، بهمن 1395

 EFL Teachers’ and Learners’ Perceptions of Ethics in the Classroom

3- خیر الله احمدی، بهمن 1395   

The Evaluation of the High School English Textbooks: A Task Type Perspective

4- سحر هزاری، شهریور 1395

 Cross-cultural Productions of Speech Act of Wish: The Case of Native English Speakers, Native Persian Speakers, and EFL Learners

5- امیر انصافی، بهمن 1395

Global Business Textbooks Evaluation: A Task Type Perspective

6- هما کربلایی، بهمن 1395

The Iranian EFL Teachers` Patterns of Corrective Feedback

7- سیامک گلچین، بهمن 1395

 The Relationship between Self-efficacy and Using Writing Strategies in Writing across Proficiency Levels among Iranian EFL learners

8- بهار ابو الحسنی، بهمن 1395

  Realization of Culture in ELT Textbooks for Children

9- احسان صفاری، " طراحی و ساخت سیستم شنوایی ربات اجتماعی آوا"، با همکاری دکتر علی مقداری و دکتر بهرام وزیرنژاد، دی 1394.

10- ندا خانلرزاده،  Patterns in ILP rating of complaint and request among native and non-native” teachers ، خردادماه 1394.

11- نسیم محبوب بصیری،The impact of RALL on autistic children”، با همکاری دکتر علی مقداری، تیرماه 1394.

12- مریم قاضی سعیدی،Robotic Assisted Language learning among junior-high students” ، با همکاری دکتر علی مقداری، تیرماه 1393.

13- ساناز چرکچی، “Holistic and Analytic speaking rating” ، با همکاری دکتر ضیاالدین تاج الدین، شهریور ماه 1393.

14- امین رجبی، “Comparison of Global and Local textbooks in terms of global issues” ، شهریور ماه 1393.

15- زهرا حسامی، “Task chaining in EFL course books”، با همکاری دکتر علی جهانگرد، اردیبهشت ماه 1392.

16- عاطفه رضانژاد، “Patterns in ILP rating of compliment and compliment response among native and non-native teachers”، با همکاری دکتر زهره اسلامی راسخ، شهریورماه 1392.

17- رجا ایراندوست، “Strategies in native and non-native English speakers' speech act production”، با همکاری دکتر پروانه خسروی زاده، شهریورماه 1392.

18- زهرا لاری، “The use of MALL in vocabulary learning among Iranian EFL learners”، با همکاری دکتر محمد رضا عنانی سراب، اردیبهشت ماه 1392.

19- محسن علیپور، “The effect of CALL in teaching and testing vocabulary among Iranian EFL learners”، خردادماه 1392.

20- فرهاد رودی،What learners prefer as cultural content in textbooks: An attitudinal investigation”   “، با همکاری دکتر ضیاالدین تاج الدین، شهریورماه 1392.

21- محمد رزقی،A global textbook evaluation in EFL context”   ، آذرماه 1392.

22- زهرا مصباح، “EFL learners’ willingness to communicate: The roles of motivation,    communication anxiety, linguistic self-confidence, and attitude” ، با همکاری دکتر ضیاالدین تاج الدین، مهرماه 1391.

23- نیکان ساده وندی، “Critical thinking and academic achievement: The effects of the university major (humanities vs. engineering) and critical thinking instruction” ، با همکاری دکتر ضیاالدین تاج الدین، مهرماه 1391.

24- ساجده رزاقی، “(Im)politeness in speech act production: Native speakers’ and EFL learners’ perceptions and criteria” ، با همکاری دکتر ضیاالدین تاج الدین، دی ماه 1391.

25- نسرین شمسی پور، “The effects of language and pragmatic identities on the interlanguage pragmatic competence of EFL learners”، با همکاری دکتر ضیاالدین تاج الدین، دی ماه 1391.

26- سارا پاکزادیان، “The Effect of Dynamic-assessment, Non-dynamic Traditional Assessment, and Non-assessment Courses on Iranian EFL Learners’ Interlanguage Pragmatic Production” ، با همکاری دکتر ضیاالدین تاج الدین، مهرماه 1390.

27- شهره تیمورنژاد، “Investigating the Professional & Intercultural Identity of Iranian EFL Teachers” ،  با همکاری دکتر ضیاالدین تاج الدین، آبان ماه 1390.

28- رویا پشم فروش، “The Effect of Raters’ Training on Their Evaluation of EFL Learners’ Speaking Abilities” ،  با همکاری دکتر ضیاالدین تاج الدین، آبان ماه 1390.

زمینه‌های پژوهشی:

-  آموزش و یادگیری زبان بکمک: رباتها (RALL) ؛ کامپیوتر (CALL)؛ تلفن همراه (MALL)

-  تهیه و تدوین مطالب درسی

-  یادگیری زبان دوّم و زبان های تخصصی (ESP)

-  ارزیابی کتب درسی

-  منظورشناسی

-  آموزش و پژوهش در تفکّر انتقادی