مینو عالمی
مینو عالمی
دانشیار آموزش زبان انگلیسی

جوایز و تقدیر نامه های آموزشی - پژوهشی

 

جوایز و تقدیرنامه‌های آموزشی- پژوهشی:

 

-جایزه مخترع برتر در ششمین جشنواره مخترعین دانشگاه ازاد اسلامی برای ساخت ربات اموزش دهنده زبان اشاره به کودکان ناشنوا و ثبت اختراع اردیبهشت 1396

-استاد نمونه آموزشی "، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران غرب، دانشکده علوم انسانی، اردیبهشت 1396. (اهدایی: رئیس واحد)

- کسب رتبه نخست مسابقه ایده های نو در کنفرانس بین المللی رباتیک اجتماعی امریکا ابان 1395

- "پژوهشگر برتر"، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران غرب، دانشکده علوم انسانی، آذر 1394.(اهدایی: رئیس واحد)

- "جایزه برترین مقاله" در ششمین کنفرانس بین‌‌المللی رباتهای اجتماعی ICSR، دانشگاه صنعتی سیدنی، استرالیا،

      اکتبر ۲۰۱۴. (اهدایی: دبیر کنفرانس)

- ”طراحی و بکارگیری  ربات های انسان نما درآموزش زبان اوّل و دوّم“ ، اداره ثبت اختراع ایران،  به‌شماره 80841،   

      مهرماه 2 ۱۳۹، همکاران:  دکتر عالمی؛ دکترمقداری، مهندس علیرضا طاهری، مریم قاضی سعیدی.

- "پژوهشگر برتر-دانشجوی دکتری"، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، آذر 1391.

   (اهدایی: رئیس دانشکده)

- "پژوهشگر برتر"، دانشگاه صنعتی شریف، آذر 1391. (اهدایی: معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف)

- "پژوهشگر برجسته"، دانشگاه صنعتی شریف، مرکز زبان ها و زبان شناسی، آذر 1389. (اهدایی: رئیس مرکز)

- "استاد نمونه آموزشی"، مرکز زبان ها و زبان شناسی، دانشگاه صنعتی شریف، اردیبهشت 1389. (اهدایی: رئیس

   دانشگاه صنعتی شریف)

- "رتبه اوّل آزمون ورودی دکتری"، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، 1388.

- "تقدیرنامه آموزشی استاد برتر با برترین روش تدریس"، دانشگاه علامه راوندی، تهران، 1382.