مهدی اسفندی سرفراز
استادیار عمران

سوابق شخصی و تحصیلی

نام  و نام خانوادگی: مهدی اسفندیاری سرافراز

گروه آموزشی: عمران

مقطع تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

متولد: 1359/03/07

رشته تحصیلی: عمران