علی مقداری
علی مقداری
استاد مکانیک

سوابق شخصی و تحصیلی

نام  و نام خانوادگی: علی مقداری

گروه آموزشی: مکانیک

مقطع تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استاد

متولد: 1339/05/08

رشته تحصیلی: مکانیک