مسعود اسماعیلی
مسعود اسماعیلی
استادیار برق

سوابق شخصی و تحصیلی

نام  و نام خانوادگی: مسعود اسماعیلی

گروه آموزشی: برق

مقطع تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

متولد: 1350/12/02

رشته تحصیلی: برق