مریم مصلح
مریم مصلح
دانشیار ریاضی

تالیفات

نام کتاب

تاریخ  انتشار

نویسنده/نویسندگان

مترجم/مترجمین

ناشر

نوبت چاپ

تیراژ

قیمت

شابک

مباحثی در معادلات انتگرال

در دست چاپ

مصلح

----

دانشگاه آزاد

اول

---

---

8-5410-964-978

ارزیابی شرکت های بیمه در بورس اوراق بهادار

96

گودرزی- مصلح

----

نهج

اول

1000

15000

2-13-7795-600-978

حساب دفرانسیل  و انتگرال1 

93

موسیوند-مصلح-اوتادی

----

دانشگاه آزاد

اول

1000

17000

9-2711-10-964-978

حساب دیفرانسیل وانتگرال 2

91

مصلح-اوتادی

----

دانشگاه آزاد

اول

2000

6500

2-1551-10-964-978

ریاضیات و کاربرد آن در علوم انسانی 2

90

اوتادی-مصلح-صالح نژاد

----

دانشگاه آزاد

اول

2000

4800

6-1371-10-964-978

تحلیلحی بر معادلات دفرانسیل معمولی

91

نجاتبخش-اوتادی-مصلح

----

نجاتبخش

اول

2000

12000

0-8278-04-964-978

محاسبات عددی

90-92

مصلح-برخورداری

----

فرانما

دوم

1000

6000

4-73-5412-600-978

کاربرد نرم اافزار

Matlab

در مباحثی

 از آنالیز عددی

89

مصلح-نجاتبخش-اوتادی

----

دانشگاه آزاد

اول

2000

2600

---