مریم مصلح
مریم مصلح
دانشیار ریاضی

مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱الویت بندی زیر ساختی راه اندازی شرکت های دانش بنیان بازیهای دیجیتالیشمسی- مصلحدومین کنفرانس ملی و اولین همایش بین المللی تحقیقات بازیهای دیجیتال1397
۲الویت بندی مولفه هخای کار آفرینی در حوزه بازیهای دیجیتال با رویکرد اقتصاد مقاومتیمصلح- شمسینخستین کنفرانس ملی تحقیقات بازیهای دیجیتال1396
۳شناسایی عوامل استراتژیک داخلی موثر بر موفقیت شرکتهای فعال اقتصادی در صنعت لوازم خانگی در ایرانیوسفی- مصلحاولین همایش ملی اقتصاد خلاق1395
۴بررسی تاثیر اقتصاد خلاق بر بهره وری نیروی کارشیبت الحمدی- مصلحاولین همایش ملی اقتصاد خلاق1395
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.