سارا مرعشی علی آبادی
مربی حسابداری

سوابق شخصی و تحصیلی

نام  و نام خانوادگی: سارا مرعشی علی آبادی

گروه آموزشی: حسابداری

مقطع تحصیلی: فوق لیسانس

مرتبه علمی: مربی

متولد: 1362/06/20

رشته: حسابداری

ایمیل: marashi.sara@gmail.com

 

سوابق تحصیلی

دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، 1393

کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، اقتصاد انرژی، 1387، معدل 17/05و پایان نامه 19/5

کارشناسی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، اقتصاد نظری، 1385، معدل 15/86

 

 

تجارب شغلی

تدریس ، از سال 1388 تا کنون، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب

پژوهشگر پاره وقت و دبیر گروه اقتصاد انرژی، از سال 1388 تا کنون، مرکز تحقیقات استراتژیک

پژوهشگر پاره وقت، از سال 1384 تا 1391، موسسه سوخت، خودرو و محیط زیست دانشکده فنی دانشگاه تهران

مدیر گروه حسابداری، از مهرماه 1393 تا خردادماه 1395، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب