به صفحه شخصی من
خوش آمدید
مانا خوشکام
مانا خوشکام
استادیار مدیریت

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
فوق دكتری۲۰۱۶برنامه ریزی و توسعه پایدار گردشگریدانشگاه علوم مالزی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مدیریت واحد تهران غرباستادیارپیمانیتمام وقت۳