به صفحه شخصی من
خوش آمدید
مانا خوشکام
مانا خوشکام
استادیار مدیریت

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۷برنامه ریزی توریسمتهران مرکزی
دکتری۲۰۱۴برنامه ریزی و توسعه پایدار توریسمدانشگاه علوم مالزی
فوق دكتری۲۰۱۶برنامه ریزی و توسعه پایدار توریسمدانشگاه علوم مالزی
فوق دكتری۲۰۲۰مدیریت و آموزش گردشگریدانشگاه تکنولوژی دوبلین

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مدیریت واحد تهران غرباستادیارپیمانیتمام وقت۳

سوابق اجرایی