مجید توکلیان
مجید توکلیان
استادیار مکانیک

سوابق شخصی و تحصیلی

نام  و نام خانوادگی: مجید توکلیان

گروه آموزشی: مکانیک

مقطع تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

متولد: 1362/05/08

رشته تحصیلی: مکانیک