مهدی اسلامی
مهدی اسلامی
استادیار برق

سخنرانی های علمی

- سخنرانی های علمی

اقتصاد خلاق و دانشگاه کارآفرین، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران غرب(1396) (1396)

بررسی جایگاه اقتصاد خلاق و دانش بنیان در نسل پنجم تلفن های سیار، مرکز تحقیقات مخابرات ایران (1396)

بررسی چالش های تولید محتوا، چهارمین همایش کسب و کارهای برتر حوزه فناوری اطلاعات (1395)

زنجیره ارزش کسب و کارهای ویدئویی، نشست علم اطلاعات در حسینیه ارشاد (1395)

شبکه های اجتماعی و رسانه های اجتماعی، نشست علم اطلاعات در حسینیه ارشاد (1395)

اقتصاد اطلاعات و ارزش گذاری اطلاعات، نشست علم اطلاعات در حسینیه ارشاد (1394)

کنگره موبایل ایران، تهران(1391)

همایش ملی مخابرات ایران، هتل المپیک تهران(1391)

کنفرانس Interspeech2011، فلورانس ایتالیا، سیستم های تبدیل گفتار فارسی(1390)

معرفی روش های تجاری سازی سیستم های پزشکی از راه دور (تله مدیسین)، دانشگاه شهید بهشتی(1389)

معرفی سیستم های پزشکی از راه دور و وایمکس و پایلوت مربوطه، دانشگاه شهید بهشتی( 1388)

کاربرد سیستم های پزشکی از راه دور،کنفرانس دولت همراه(1388)

سیستم های هوش مصنوعی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی(1384)

معرفی یک نمونه از سیستم های تبدیل گفتار،دانشگاه زنجان –کنفرانس مهندسی برق(1384)

معرفی یک سیستم تخمین زننده دقیق پیچ گفتار،کنفرانس مهندسی برق – مشهد(1383)

معرفی دورآ کاری و بررسی یک تجربه موفق ،کنفرانس ICST، شیراز(1382)

معرفی A general Criterion to Optimize the FCM  Algorithm Parameters ،دومین کنفرانس بینایی ماشین، شیراز(1382)

بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات درایجاد اشتغال برای زنان(مطالعه موردی)،کنفراس آی تی واشتغال، تهران(1381)

معرفی کاربرد های سیستم های اطلاعت جغرافیایی (GIS) از طریق اینترنت، اولین کنفرانس شهرالکترونیکی کیش(1380)