مهدی اسلامی
مهدی اسلامی
استادیار برق

عضویت

 1. عضویت
 1. عضو هسته پیوست نگاری فرهنگی کمیسیون عالی محتوای مرکز کلی فضای مجازی (1395)
 2. عضو بنیاد ملی نخبگان(1385)
 3. مدیرعامل، عضو هیات مدیره  و هیات امناء کانون برگزیدگان خوارزمی(1393)
 4. عضو کارگروه فرهنگی- اجتماعی شورای عالی فضای مجازی(1392 تاکنون)
 5. عضو شورای سیاستگذاری روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (1392)
 6. عضو و دبیر کارگروه فرهنگی شرکت خدمات ارتباطی رایتل(1390 تا 1392)
 7. عضو افتخاری مرکز نوآوری تلفن همراه شرکت رایتل (1392)
 8. عضو هیات علمی جشنواره سرآمد، در مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال (1391 تا کنون)
 9. عضو کمیته علمی کنفرانس پزشکی از راه دور دانشگاه شهید بهشتی(1389 تا1391)
 10. عضو هیات موسسین کانون برگزیدگان خوارزمی(1390)
 11. عضو کمیته علمی کنفرانس شهروند الکترونیک(1390)
 12. عضو کمیته علمی کنگره موبایل ایران (1390 تاکنون)
 13. داور مجلات IEE Letters on Telecommunication (1385 تا کنون)
 14. عضو کمیته داوران اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه علم و صنعت(1382)