مهدی اسلامی
مهدی اسلامی
استادیار برق

سوابق علمی و پژوهشی

 1. سوابق علمی و پژوهشی
 1. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران غرب(1394-1395)
 2. رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد خلاق دانشگاه آزاد اسلامی (1396)
 3. دبیر کارگروه اقتصادی پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی ( 1395 تاکنون)
 4. مجری طرح پژوهشی داده و ستاده فرهنگی وزارت ICT در شورای عالی انقلاب فرهنگی (1394 تا کنون)
 5. مشاور نسل 5 مخابرات مرکز تحقیقات مخابرات ایران در حوزه اقتصاد و پیوست فرهنگی
 6. رئیس دفتر ارتباط با صنعت و جامعه در معاونت پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب(1394-1395)
 7. مححق آینده پژوهی نسل پنجم مخابرات بدون سیم پژوهشگاه فضای مجازی (1395)
 8. محقق مطالعات فناوری مرکز مطالعات فضای مجازی دانشگاه تهران(1392 تا1393)
 9. محقق و مدرس دانشگاه تهران- پردیس فارابی (1393 تا کنون)
 10. محقق فناوری اطلاعات و ارتباطات کمیسیون فرهنگی-اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی (1393)
 11. دبیر کمیته فناوری کارگروه فرهنگی-اجتماعی شورای عالی فضای مجازی(1393)
 12. دستیار پژوهشی آزمایشگاه پردازش گفتار- دانشکده مهندسی برق - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (1389 تا 1392)
 13. عضو گروه فضای مجازی پژوهشگاه دانشگاه تهران(1392 تا کنون)
 14. محقق گروه تنظیم مقررات و رگولاتوری مرکز تحقیقات مخابرات ایران(1392 تا کنون)
 15. مدرس دانشگاه تهران(1394 و1393)
 16. مدرس دانشگاه آزاد اسلامی(1390-1391 و 1393 و 1394)
 17. مدرس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی( 1387-1390)
 18. مدرس دانشگاه مالک اشتر( 1388-1389)
 19. مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی (1387-1388)
 20. رئیس دانشگاه جامع علمی-کاربردی،  مرکز ITMC (1386-1388)

معاون پژوهش دانشگاه جامع علمی-کاربردی،  مرکز ITMC (1386-1388)