مهدی اسلامی
مهدی اسلامی
استادیار برق

سوابق شخصی و تحصیلی

  1. مشخصات فردی

مهدی اسلامی

 

m.eslami1@ut.ac.ir

eslami@wtiau.ac.ir

 

  1. تحصیلات دانشگاهی
  1. دانشجوی پسا دکترای سیاستگذاری فضای مجازی-برنامه ریزی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران -دانشگاه تهران
  2. دکترا در رشته مهندسی برق-گرایش مخابرات سیستم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر(1385)
  3. کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق- گرایش مخابرات سیستم- دانشگاه صنعتی خواجه نصیر (1379)
  4. کارشناسی در رشته مهندسی برق- گرایش کنترل- دانشکده فنی- دانشگاه تهران (1377)