به صفحه شخصی من
خوش آمدید
لیلا سعیدی
استادیار مدیریت

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۹۳مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری دولتیآزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
تهران غربمدیر گروه مدیریتپیمانیتمام وقت۵

سوابق اجرایی