به صفحه شخصی من
خوش آمدید
سمیه خلیلی آشتیانی
سمیه خلیلی آشتیانی
استادیار

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیثدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۵علوم حدیثدانشگاه قرآن و حدیث
دکترای تخصصی۱۳۹۵الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیثدانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامیهیات علمیپیمانیتمام وقت۲

سوابق اجرایی