زهرا هنرمندی
زهرا هنرمندی
مربی حسابداری

دروس

اطلاعات سابقه ی تدریس:

1- تدریس در دانشگاه پیام نور کرج و تهران و آموزشکده فنی حرفه ای سمای اسلامشهر به عنوان استاد مدعودر سال 1387

2- تدریس در آموزشکده فنی حرفه ای سمای تهران واحد جنت آباد به عنوان عضو هیات علمی تمام وقت از سال 1388 تاسال 1394

3- تدریس در آموزشکده فنی حرفه ای سمای تهران واحد تهرانسر به عنوان عضو هیات علمی تمام وقت از سال 1394 تا  1395

4- تدریس در دانشگاه آزاد تهران غرب به عنوان عضو هیات علمی تمام وقت از سال 1395 تا  کنون