زهرا هنرمندی
زهرا هنرمندی
مربی حسابداری

سوابق پژوهشی

سوابق پژوهشی:

1- مقاله با عنوان "مقایسه بورس اوراق بهادار تهران با منتخبی از بورس های کشور های اسلامی" به چاپ رسیده در نشریه بورس آبان  1386

2- مقاله ISI با عنوان “A comparition of performance from contract,operational and profitability efficiency viewpoint using Data Envelope Analysis (DEA) case study: Iranian banks”

چاپ شده در نشریه  journal of science and its applications (josaia) در سال 2012

3- مقاله ISI  باعنوان IRAN stock market, alternatives and oil price چاپ شده در نشریه AJSR در سال 2012

4- مقاله ISI با عنوان ENTITY VALUATING DESPITE THE ACCOUNTING NOISES چاپ شده در نشریه AJSR در سال 2013

5- تالیف کتاب " حسابداری شرکت ها 1" در سال 1391منتشر شده توسط انتشارات ترمه

افتخارات کسب شده:

1- استاد نمونه گروه حسابداری دانشکده سمای تهران در سال 91

2- کسب رتبه اول در مسابقات قرآن وعترت اساتید در سال 94