زهرا هنرمندی
زهرا هنرمندی
مربی حسابداری

سئابق شخصی و تحصیلی

شخصات فردی:

نام: زهرا هنرمندی         نام پدر: عنایت اله            

 محل تولد: تهران             وضعیت تاهل: متاهل   

نشانی پست الکترونیکی: honarmandi@ymail.com

 

اطلاعات تحصیلی:

1- دیپلم علوم تجربی در سال 1377 با معدل16/79

2- پیش دانشگاهی در سال 1378 با معدل17/52

3- کارشناسی حسابداری گرایش حسابرسی در سال 1382 از دانشگاه علوم اقتصادی( خوارزمی فعلی) با معدل 17/16

4- کارشناسی ارشد حسابداری در سال 1388 از دانشگاه الزهرا(س) با معدل 17/27

5- دفاع از رساله دکتری در رشته حسابداری  در دانشگاه تربیت مدرس با عنوان" ارائه مدلی برای حسابداری برند" با نمره 19/15 در تاریخ 1396/2/19 و اخذ مدرک از دانشگاه تربیت مدرس به همان تاریخ