به صفحه شخصی من
خوش آمدید
حامد معیری کاشانی
حامد معیری کاشانی
استادیار مکانیک