به صفحه شخصی من
خوش آمدید
وحید حاجی پور
وحید حاجی پور
استادیار صنایع

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۷مهندسی صنایع - تولید صنعتیدانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
کارشناسی ارشد۱۳۹۰مهندسی صنایع - صنایعدانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
دکترای تخصصی۱۳۹۵مهندسی صنایعدانشگاه بوعلی سینا

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)