به صفحه شخصی من
خوش آمدید
سروش فتحی
سروش فتحی
دانشیار جامعه شناسی

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸علوم اجتماعی پژوهشگریواحد تهران شمال
کارشناسی ارشد۱۳۸۲پژوهشگری علوم اجتماعیواحد تهران شمال
دکترای تخصصی۱۳۸۹جامعه شناسیواحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه جامعه شناسی -جامعه شناسی انقلاب اسلامی-مطالعات زنان -مطالعات فرهنگی و رسانه -امور فرهنگیرسمی قطعیتمام وقت۱۳

سوابق پژوهشی

سر دییر و عضو هیات تحریریه فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ایران

مدیر داخلی و عضو هیات تحریریه مطالعات جامعه شناختی

عضو هیات تحریریه       International Journal of Social Sciences