به صفحه شخصی من
خوش آمدید
فاطمه رضویان
فاطمه رضویان
استادیار محیط زیست

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹مهندسی محیط زیستدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کارشناسی ارشد۱۳۸۳مدیریت محیط زیستدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دکترای تخصصی۱۳۸۸مدیریت محیط زیستدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه محیط زیستمدیر گروه محیط زیسترسمی آزمایشیتمام وقت۱۳

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

  • دبیر برگزاری هفتمین دوره هفته پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند (31/10/1392)
  • دبیر علمی همایش منطقه ای روز زمین پاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند (2/2/1390)
  • عضو انجمن ارزیابی ایران.

 

  • عضو انجمن مدیریت پسماند ایران.