فرزین صمصامی
فرزین صمصامی
استادیار عمران

سوابق علمی و پژوهشی

پروژه­ پژوهشی:

 •  مدلسازی آزمایشگاهی رفتار گابیون و بلوک های بتنی پیوسته و ژئوبگ جهت استفاده بعنوان لایه محافظ در موجشکن­های با هسته ژئوتیوبی تحت اثر امواج (1391)، مجری طرح دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.

پایان نامه کارشناسی ارشد:

 • بررسی الگوی هیدرودینامیک موج و جریان و انتقال رسوب کرانه ای در سواحل شمال رشته کوههای موند (1395)، پژوهشگر علی سوداچی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، استاد راهنما دکتر فرزین صمصامی، استاد مشاور دکتر فرهود آذرسینا.
 • بررسی عددی انتقال رسوب کرانه ای و رسوبگذاری داخل حوضچه پس از طرح توسعه بندر انزلی (1395)، پژوهشگر سید سجاد ندایی ضیابری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، استاد راهنما دکتر فرزین صمصامی، استاد مشاور دکتر فرهود آذرسینا.
 • بررسی رفتار رئولوژیکی رسوبات مخلوط چسبنده و غیرچسبنده، پژوهشگر سیما غیاثوند بابایی (1396)، موسسه آموزش عالی آل طه، استاد راهنمای اول دکتر فرزین صمصامی، استاد مشاور دکتر مهدی شاهرخی.
 • بررسی الگوی رسوب و فرسایش در سواحل مشرف به کوه موند- مطالعه موردی بندر خور شهاب و چاپهن (1394) پژوهشگر ابراهیم واشقانی فراهانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، استاد راهنما دکتر فرزین صمصامی، استاد مشاور دکتر فرهود آذرسینا.
 • بررسی تاثیر هندسه موج ورق بر روی رفتار سیکلی دیوار برشی فولادی موجدار به روش اجزا محدود (1394) پژوهشگر آرمین شاه نواز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، استاد راهنما دکتر حامد رحمن شکرگزار، استاد مشاور دکتر فرزین صمصامی.
 • استفاده از ژئوتیوب در موجشکن های توده سنگی و اثر آن بر روی امواج (1391) پژوهشگر رسول غلامرضایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، استاد راهنما دکتر محمد رضا کاویانپور، استاد مشاور دکتر فرزین صمصامی.

گواهینامه­ ها:

 • Getting Grant Funding 1: Approaches and Strategy, 2: Sources and HWU Process (2014), Centre for Academic Leadership & Development, Heriot-Watt University, Edinburgh, UK.
 • Writing Research for Publication (2014), Centre for Academic Leadership & Development, Heriot-Watt University, Edinburgh, UK.
 • Monitoring and Modeling Study of Some Parts of Sistan & Baluchestan and Bushehr Provinces Training Course (2009) Ports and Maritime Organization (PMO), W. F. Baird & Associates (Baird), and Jahad Water & Energy Research Co. (JWERC), Tehran, Iran.
 • Irregular Waves Theory Workshop (2006) Ports and Maritime Organization (PMO), Tehran, Iran.
 • گواهینامه کارگاه مروری بر طرح و اجرای فاز اول و دوم پروژه اسکله شهید رجایی (1387) انجمن بتن ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران.
 • گواهینامه کارگاه آموزشی راهکارهای کاربرد پی های فلزی در سازه های آبی و دریایی (1387) وزارت نیرو- کمیته ملی سدهای بزرگ ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران.
 • گواهینامه دوره آموزشی کنترل کیفیت بتن و فناوری بتن پیشرفته (1386) مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، وزارت مسکن و شهرسازی.
 • گواهینامه کارگاه تخصصی تکنولوژی و روش اجرای سدهای سلولی با استفاده از شیت پایل (1385) وزارت نیرو- کمیته ملی سدهای بزرگ ایران.

سایر سوابق:

 • داور مجلات
  • Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering, ASCE
  • Ocean Engineering, Elsevier
 • همکاری در بازنگری کتاب
  • Mehta, A.J. (2013) An Introduction to Hydraulics of Fine Sediment Transport, Advanced Series on Ocean Engineering: Volume 38, World Scientific, ISBN 978-981-4449-48-9.
 • همکار تحقیقاتی، آزمایشگاه مدل­های هیدرولیکی، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
 • راه­اندازی و تجهیز آزمایشگاه مدل­های هیدرولیکی، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
 • مسئول اجرایی مسابقه دانشجویی مکعب بتنی با مقاومت و وزن مشخص، دومین همایش روز بتن، مهرماه 1383.
 • مسئول اجرایی مسابقات دانشجویی انجمن بتن ایران، سومین همایش روز بتن، مهرماه 1384.