نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۲۰۵ مورد.

محمد قاضی

استادیار
عمران

سیما قدرتی

استادیار
روانشناسی و مشاوره
سیما قدرتی
استادیار -
- روانشناسی و مشاوره

http://faculty.wtiau.ac.ir/sima-ghodrati/fa

سهیلا کاغذیان

استادیار
علوم و انسانی
سهیلا کاغذیان
استادیار -
- علوم و انسانی

http://faculty.wtiau.ac.ir/kaghazian-soheila/fa

سکینه کرمی

استادیار
حقوق
رضا

رضا کیهانی

استادیار
عمران
رضا کیهانی
استادیار دکترای تخصصی
- عمران

http://faculty.wtiau.ac.ir/reza-keyhani/fa

لیلا

لیلا گرامی معظم

استادیار
ریاضی
لیلا گرامی معظم
استادیار دکترای تخصصی
۰۲۱۴۴۱۳۰۳۹۷ ریاضی

http://faculty.wtiau.ac.ir/lgerami-moazam/fa

Google Scholar

خزائنی گرشاسب

استادیار
معماری
حسن

حسن گیوریان

دانشیار
مدیریت

مریم لشگری زاده

استادیار
حسابداری
رویا

رویا مافی غلامی

دانشیار
محیط زیست
رویا مافی غلامی
دانشیار دکتری
۰۹۱۲۳۳۳۹۲۵۰ محیط زیست

http://faculty.wtiau.ac.ir/roya-mafigholami/fa

Google Scholar

علی مالکی

استادیار
ریاضی

حسام محزون

استادیار
ریاضی

حسین محسنی

استادیار
علوم و انسانی
حسین محسنی
استادیار -
- علوم و انسانی

http://faculty.wtiau.ac.ir/mohseni-hosein/fa

سارا محمدپور

استادیار
علوم ارتباطات
سارا محمدپور
استادیار -
- علوم ارتباطات

http://faculty.wtiau.ac.ir/sara-mohamadpour/fa

مجتبی محمدی

استادیار
علوم و انسانی - زبان انگلیسی
مجتبی محمدی
استادیار -
- علوم و انسانی - زبان انگلیسی

http://faculty.wtiau.ac.ir/mohammadi-mojtaba/fa

زهرا محمودی

استادیار
ریاضی