نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۱۶۵ مورد.
امیر

امیر موسویند

دکترای تخصصی
ریاضی
سهیلا

سهیلا نقشبند

دکترای تخصصی
ریاضی
سهیلا نقشبند
استادیار دکترای تخصصی
ریاضی
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/soheila-naghshband/fa

مهرداد

مهرداد نیکنامی

ترویج و آموزش کشاورزی
مهرداد نیکنامی
استادیار -
ترویج و آموزش کشاورزی
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/mehrdad-niknami/fa

فرزانه هراتیان

آموزش زبان انگلیسی
فرزانه هراتیان
استادیار -
آموزش زبان انگلیسی
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/farzaneh-haratian/fa