نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۱۸۱ مورد.
ونوس

ونوس مرضی

مربی
کامپیوتر
افشین

افشین مروجی

مربی
کامپیوتر
افشین مروجی
مربی کارشناسی ارشد
- کامپیوتر

http://faculty.wtiau.ac.ir/afshin-moraveji/fa

احسان

احسان مقیمی حاجی

استادیار
صنایع
احسان مقیمی حاجی
استادیار دکترای تخصصی
- صنایع

http://faculty.wtiau.ac.ir/moghimi-ehsan/fa

علی منصور

مربی
کامپیوتر
امیر

امیر موسویند

استادیار
ریاضی