نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۱۶۵ مورد.
ونوس

ونوس مرضی

کامپیوتر
افشین

افشین مروجی

کارشناسی ارشد
کامپیوتر
افشین مروجی
مربی کارشناسی ارشد
کامپیوتر
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/afshin-moraveji/fa

مریم

مریم مزدارانی

دکترای تخصصی
ریاضی
مریم مزدارانی
مربی دکترای تخصصی
ریاضی
۴۴۸۷۱۱۰۰

http://faculty.wtiau.ac.ir/mazdarani-maryam/fa

گوگل اسکالر
علی

علی مقداری

دکتری
مکانیک
علی مقداری
استاد دکتری
مکانیک
۶۶۱۶۵۵۴۱

http://meghdari.sharif.edu

گوگل اسکالر

علی منصور

کامپیوتر