نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۱۷۹ مورد.

سیما قدرتی

روانشناسی و مشاوره
سیما قدرتی
استادیار -
- روانشناسی و مشاوره

http://faculty.wtiau.ac.ir/sima-ghodrati/fa

مریم لشگری زاده

دکتری
حسابداری
رویا
رویا مافی غلامی
دانشیار دکتری
۰۹۱۲۳۳۳۹۲۵۰ محیط زیست

http://faculty.wtiau.ac.ir/roya-mafigholami/fa

گوگل اسکالر

سارا محمدپور

علوم ارتباطات
سارا محمدپور
استادیار -
- علوم ارتباطات

http://faculty.wtiau.ac.ir/sara-mohamadpour/fa

ونوس

ونوس مرضی

کامپیوتر