نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۱۶۷ مورد.

مریم غلامی

کامپیوتر
مریم غلامی
مربی -
gholami.m@wtiau.ac.ir کامپیوتر
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/maryam-gholami/fa

زهرا غلامی حیدرآبادی

روانشناسی و مشاوره
زهرا غلامی حیدرآبادی
استادیار -
Zahra.Gholamiheydarabadi@wtiau.ac.ir روانشناسی و مشاوره
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/zahra-holamiheydarabadi/fa

سروش

سروش فتحی

دکترای تخصصی
جامعه شناسی
سروش فتحی
دانشیار دکترای تخصصی
fathi.soroush@wtiau.ac.ir جامعه شناسی
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/fathi-soroush/fa

محمود فتحی

کامپیوتر
محمود فتحی
استاد -
fathi.m@wtiau.ac.ir کامپیوتر
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/mahmood-fathi/fa

نوبان فشندی
استادیار -
Noban.Fashandi@wtiau.ac.ir حقوق
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/noban-fashandi/fa

احمد قاسمی

حسابداری
احمد قاسمی
استادیار -
Ahmad.Ghasemi@wtiau.ac.ir حسابداری
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/ahmad-ghasemi/fa

رامین
رامین قاسمی اصل
استادیار -
ghasemiasl.r@wtiau.ac.ir مکانیک
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/ramin-ghasemiasl/fa

محمد قاضی

عمران
محمد قاضی
استادیار -
ghazim@wtiau.ac.ir عمران
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/mohammad-ghazi/fa

سیما قدرتی

روانشناسی و مشاوره
سیما قدرتی
استادیار -
drsghodrati@gmail.com روانشناسی و مشاوره
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/sima-ghodrati/fa

سکینه کرمی
استادیار -
Sakineh.Karami@wtiau.ac.ir حقوق
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/sakineh-karami/fa

رضا کیهانی

عمران
رضا کیهانی
استادیار -
keyhani.r@wtiau.ac.ir عمران
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/reza-keyhani/fa

لیلا گرامی معظم
استادیار -
lgerami.moazam@yahoo.com ریاضی
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/lgerami-moazam/fa

حسن

حسن گیوریان

مدیریت
حسن گیوریان
دانشیار -
hasan.givarian@wtiau.ac.ir مدیریت
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/hasan-givarian/fa

مریم لشگری زاده

حسابداری
مریم لشگری زاده
استادیار -
lashkarizadeh@iaufb.ir حسابداری
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/lashkarizadeh-maryam/fa

رویا مافی غلامی

محیط زیست
رویا مافی غلامی
استادیار -
r.mafigholami@wtiau.ac.ir محیط زیست
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/roya-mafigholami/fa

علی مالکی

ریاضی
علی مالکی
استادیار -
maleki@iaufb.ac.ir ریاضی
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/ali-maleki/fa

حسام محزون

ریاضی
حسام محزون
استادیار -
mahzoon_hesam@yahoo.com ریاضی
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/mahzoon-hesam/fa