نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۱۹۹ مورد.
رضا

رضا شریفی

استادیار
برق
رضا شریفی
استادیار دکترای تخصصی
- برق

http://faculty.wtiau.ac.ir/reza-sharifi/fa

Google Scholar Scopus ORCID

علی شمسایی

استادیار
عمران

علیرضا شهسوار

استادیار
تربیت بدنی

سعید شیرزادی

استادیار
حسابداری

اسماعیل شیعه

استاد
معماری

رویا صدقی

مربی
معماری

مینا صفا

مربی
فیزیک