نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۲۰۵ مورد.
آناهیتا

آناهیتا سالاری

استادیار
مدیریت
آناهیتا سالاری
استادیار دکتری
۰۹۱۷۰۰۰۰۰۰ مدیریت

http://faculty.wtiau.ac.ir/salari-anahita/fa

فریبا سرخوش

استادیار
علوم و انسانی
فریبا سرخوش
استادیار -
- علوم و انسانی

http://faculty.wtiau.ac.ir/sarkhosh-fariba/fa

لیلا سعیدی

استادیار
مدیریت

محمدرضا سلیمانی

استاد
معماری
محمدرضا سلیمانی
استاد دکترای تخصصی
- معماری

http://faculty.wtiau.ac.ir/mohamadreza-solimani/fa

محمد سهرابی

استاد
علوم و انسانی - حقوق عمومی
محمد سهرابی
استاد -
- علوم و انسانی - حقوق عمومی

http://faculty.wtiau.ac.ir/sohrabi-mohammad/fa

شهلا سهرابی

استادیار
مدیریت - مدیریت دولتی و امورگمرکی
شهلا سهرابی
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت - مدیریت دولتی و امورگمرکی

http://faculty.wtiau.ac.ir/sohrabi-shahla/fa

Google Scholar ORCID

محمدحسین سهیلی

استادیار
معماری
محمدحسین سهیلی
استادیار دکتری
- معماری

http://faculty.wtiau.ac.ir/soheili-mo/fa

عصمت

عصمت سوادی

استادیار
معارف
رضا

رضا سورانی

استادیار
مدیریت
علیرضا
علیرضا سیادتان
استادیار فوق دكتری
۰۰۱۴۳۷۲۲۴۶۴۵۶ برق

http://faculty.wtiau.ac.ir/alireza-siadatan/fa

Google Scholar Scopus Eprint

شیوا سیف الدینی

استادیار
مدیریت
محمدحسین

محمدحسین سیفی

مربی
معماری
محمدحسین سیفی
مربی کارشناسی ارشد
۰۲۵۲۵۰۱۴۶۸ معماری

http://faculty.wtiau.ac.ir/seyfi-mo/fa

رضا

رضا شریفی

استادیار
برق
رضا شریفی
استادیار دکترای تخصصی
- برق

http://faculty.wtiau.ac.ir/reza-sharifi/fa

Google Scholar Scopus ORCID