نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۱۶۷ مورد.
آناهیتا سالاری
استادیار -
Salari.Anahita@wtiau.ac.ir مدیریت
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/salari-anahita/fa

مریم سپهری نور

کامپیوتر
مریم سپهری نور
مربی -
sepehrinoor.m@wtiau.ac.ir کامپیوتر
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/maryam-sepehrinoor/fa

سهیل سربیشه ای
استادیار -
siheil.sarbishei@wtiau.ac.ir عمران
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/siheil-sarbishei/fa

لیلا سعیدی

مدیریت
لیلا سعیدی
استادیار -
saiedi.leila@wtiau.ac.ir مدیریت
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/leila-saiedi/fa

مهدی سهراب خانی
مربی -
sohrabkhani.Mahdi@wtiau.ac.ir مکانیک
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/sohrabkhani-mahdi/fa

عصمت

عصمت سوادی

معارف
عصمت سوادی
استادیار -
savadi.e@wtiau.ac.ir معارف
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/esmat-savadi/fa

رضا سورانی

مدیریت
رضا سورانی
مربی -
Sourani.Reza@wtiau.ac.ir مدیریت
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/sourani-reza/fa

شیوا سیف الدینی
استادیار -
seyfadini.shiva@wtiau.ac.ir مدیریت
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/seyfadini-shiva/fa

عبدالله شادآزام
دانشیار -
shadazamabdollah@wtiau.ac.ir مکانیک
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/shadazam-abdollah/fa

عبدالرضا شاکری

حسابداری
عبدالرضا شاکری
مربی -
ar.shakeri@gmail.com حسابداری
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/abdoreza-shakeri/fa

رضا شریفی
استادیار -
sharifi.r@wtiau.ac.ir برق
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/reza-sharifi/fa

علی شمسایی

عمران
علی شمسایی
استادیار -
shamsai.a@wtiau.ac.ir عمران
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/ali-shamsai/fa

علیرضا شهسوار

تربیت بدنی
علیرضا شهسوار
استادیار -
shahsavar.a@wtiau.ac.ir تربیت بدنی
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/shahsavar-alireza/fa

سعید شیرزادی

حسابداری
سعید شیرزادی
استادیار -
shirzadi@ut.ac.ir حسابداری
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/saeed-shirzadi/fa