نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۱۸۱ مورد.

یحیی خونساری

استادیار
مدیریت

نازیلا خیابانچیان

استادیار
تربیت بدنی

نیکو خیرخواه

استادیار
آموزش زبان انگلیسی
نیکو خیرخواه
استادیار -
- آموزش زبان انگلیسی

http://faculty.wtiau.ac.ir/niko-kheirkhah/fa

پروین

پروین داداندیش

استادیار
علوم سیاسی
پروین داداندیش
استادیار -
- علوم سیاسی

http://faculty.wtiau.ac.ir/dadandish/fa

سینا دامی

استادیار
کامپیوتر
سینا دامی
استادیار -
- کامپیوتر

http://faculty.wtiau.ac.ir/dami-sina/fa

پریسا دانشجو

استادیار
کامپیوتر
پریسا دانشجو
استادیار دکترای تخصصی
- کامپیوتر

http://faculty.wtiau.ac.ir/parisa-daneshjoo/fa

توسکا درگاهی

مربی
کامپیوتر

لعیا دژم

استادیار
فیزیک

چنگیز دل آرا

استادیار
کامپیوتر

مرضیه سادات رضوی

استادیار
روانشناسی و مشاوره
مرضیه سادات رضوی
استادیار -
- روانشناسی و مشاوره

http://faculty.wtiau.ac.ir/marziesadat-razavi/fa