نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۱۸۲ مورد.

شهربانو جلائی

استادیار
روانشناسی و مشاوره
شهربانو جلائی
استادیار -
- روانشناسی و مشاوره

http://faculty.wtiau.ac.ir/shahrbanoo-jalaei/fa

سودابه

سودابه جلیلی

استادیار
مدیریت
سودابه جلیلی
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت

http://faculty.wtiau.ac.ir/soudabeh-jalili/fa

فرزانه چاوش باشی

استادیار
جامعه شناسی
مهدی

مهدی حیدری

استادیار
ادبیات فرانسه
مهدی حیدری
استادیار -
- ادبیات فرانسه

http://faculty.wtiau.ac.ir/mehdi-heydari/fa

ساناز خرمی پور

استادیار
محیط زیست
ساناز خرمی پور
استادیار دکترای تخصصی
- محیط زیست

http://faculty.wtiau.ac.ir/sanaz-khoramipoor/fa

سمیه

سمیه خلیلی آشتیانی

استادیار
معارف
محمدجواد

محمدجواد خوشرو

مربی
کامپیوتر
محمدجواد خوشرو
مربی دکترای تخصصی
- کامپیوتر

http://faculty.wtiau.ac.ir/mohammad-javad-khoshroo/fa

مانا

مانا خوشکام

استادیار
مدیریت
مانا خوشکام
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت

http://faculty.wtiau.ac.ir/mana-khoshkam/fa

گوگل اسکالر

الهه خوشنویس

استادیار
روانشناسی و مشاوره
الهه خوشنویس
استادیار -
- روانشناسی و مشاوره

http://faculty.wtiau.ac.ir/elaheh-khoshnevis/fa