نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۲۰۵ مورد.
علی اصغر

علی اصغر جعفری

استادیار
مکانیک
سودابه

سودابه جلیلی

استادیار
مدیریت
سودابه جلیلی
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت

http://faculty.wtiau.ac.ir/soudabeh-jalili/fa

آزیتا جویباری

استادیار
مدیریت

فرزانه چاوش باشی

استادیار
جامعه شناسی
وحید

وحید حاجی پور

استادیار
صنایع
وحید حاجی پور
استادیار دکترای تخصصی
- صنایع

https://sites.google.com/site/vahidhajipour

Google Scholar Scopus

طاهره حسومی

استادیار
مدیریت
مهدی

مهدی حیدری

استادیار
ادبیات فرانسه
مهدی حیدری
استادیار -
- ادبیات فرانسه

http://faculty.wtiau.ac.ir/mehdi-heydari/fa

ساناز خرمی پور

استادیار
محیط زیست
ساناز خرمی پور
استادیار دکترای تخصصی
- محیط زیست

http://faculty.wtiau.ac.ir/sanaz-khoramipoor/fa

امیرحسین

امیرحسین خلوتی

استادیار
معماری
امیرحسین خلوتی
استادیار دکترای تخصصی
- معماری

http://www.khalvati.ir