نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۱۶۷ مورد.
وحید
وحید حاجی پور
استادیار دکترای تخصصی
vahid.hajipour@gmail.com صنایع
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/hajipour-vahid/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
سعیده حاجی قاسمی
استادیار -
saeide_hajighasemi@yahoo.com ریاضی
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/saeide-hajighasemi/fa

فرزان حدادشرق
استادیار -
haddadedu@yahoo.com عمران
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/farzan-haddadshargh/fa

مهدی

مهدی حیدری

ادبیات فرانسه
مهدی حیدری
استادیار -
heydari.m@wtiau.ac.ir ادبیات فرانسه
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/mehdi-heydari/fa

سید کیوان خاتمی

حسابداری
سید کیوان خاتمی
مربی -
khatamy.kivam@wtiau.ac.ir حسابداری
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/khatamy-kivam/fa

غلامرضا خاکی
استادیار -
khaki.Gh@wtiau.ac.ir مدیریت
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/gholamreza-khaki/fa

خدیجه خدابخشی پاریجار
استادیار -
khodabakhshi.khadijeh@wtiau.ac.ir حسابداری
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/khodabakhshi-khadijeh/fa

ساناز خرمی پور

محیط زیست
ساناز خرمی پور
استادیار -
Khorami.sanaz@wtiau.ac.ir محیط زیست
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/sanaz-khoramipoor/fa

محمد رضا خلیل پور
مربی -
khalilpoor.mohammadreza@wtiau.ac.ir مکانیک
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/khalilpoor-mohammadreza/fa

مانا خوشکام

مدیریت
مانا خوشکام
استادیار -
khoshkam.mana@wtiau.ac.ir مدیریت
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/mana-khoshkam/fa

الهه خوشنویس

روانشناسی و مشاوره
الهه خوشنویس
استادیار -
Elaheh.Khoshnevis@wtiau.ac.ir روانشناسی و مشاوره
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/elaheh-khoshnevis/fa

یحیی خونساری
استادیار -
Khonsari.Yahya@wtiau.ac.ir مدیریت
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/yahya-khonsari/fa

نازیلا خیابانچیان

تربیت بدنی
نازیلا خیابانچیان
استادیار -
nazilakhiyabanchiyan@wtiau.ac.ir تربیت بدنی
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/khiyabanchiyan-nazila/fa

نیکو خیرخواه

آموزش زبان انگلیسی
نیکو خیرخواه
استادیار -
nikou319@yahoo.com آموزش زبان انگلیسی
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/niko-kheirkhah/fa

پروین

پروین داداندیش

علوم سیاسی
پروین داداندیش
استادیار -
dadandish@wtiau.ac.ir علوم سیاسی
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/dadandish/fa

سینا دامی

کامپیوتر
سینا دامی
استادیار -
dami@wtiau.ac.ir کامپیوتر
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/dami-sina/fa