نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۱۶۵ مورد.
مهدی

مهدی حیدری

ادبیات فرانسه
مهدی حیدری
استادیار -
ادبیات فرانسه
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/mehdi-heydari/fa

ساناز خرمی پور

دکترای تخصصی
محیط زیست
ساناز خرمی پور
استادیار دکترای تخصصی
محیط زیست
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/sanaz-khoramipoor/fa

مانا

مانا خوشکام

دکترای تخصصی
مدیریت
مانا خوشکام
استادیار دکترای تخصصی
مدیریت
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/mana-khoshkam/fa

گوگل اسکالر

الهه خوشنویس

روانشناسی و مشاوره
الهه خوشنویس
استادیار -
روانشناسی و مشاوره
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/elaheh-khoshnevis/fa

نیکو خیرخواه

آموزش زبان انگلیسی
نیکو خیرخواه
استادیار -
آموزش زبان انگلیسی
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/niko-kheirkhah/fa

پروین

پروین داداندیش

علوم سیاسی
پروین داداندیش
استادیار -
علوم سیاسی
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/dadandish/fa

سینا دامی

کامپیوتر
سینا دامی
استادیار -
کامپیوتر
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/dami-sina/fa

پریسا دانشجو

دکترای تخصصی
کامپیوتر
پریسا دانشجو
استادیار دکترای تخصصی
کامپیوتر
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/parisa-daneshjoo/fa