نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۱۹۹ مورد.
منوچهر

منوچهر امیر فیروزکوهی

استادیار
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
منوچهر امیر فیروزکوهی
استادیار -
- مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

http://faculty.wtiau.ac.ir/manoochehr-amirfiroozkohi/fa

محمود اوتادی

دانشیار
ریاضی

امیر ایازی

استادیار
عمران
مونا

مونا ایوبی

استادیار
صنایع
مونا ایوبی
استادیار دکترای تخصصی
- صنایع

http://faculty.wtiau.ac.ir/ayoubi-mona/fa

Google Scholar Scopus
پیمان

پیمان بابایی

استادیار
کامپیوتر

احلام باوی

استاد
معماری

سعیده بزازیان

دانشیار
علوم و انسانی - روانشناسی
سعیده بزازیان
دانشیار -
- علوم و انسانی - روانشناسی

http://faculty.wtiau.ac.ir/bazazian-saeide/fa

پریناز

پریناز بنیسی

استادیار
روانشناسی و مشاوره
پریناز بنیسی
استادیار -
- روانشناسی و مشاوره

http://faculty.wtiau.ac.ir/parenaz-banisi/fa

ماه منیر بیاناتی

استادیار
مدیریت

مونا بیسادی

استادیار
معماری