نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۱۶۷ مورد.

پیمان بابایی

کامپیوتر
پیمان بابایی
استادیار -
babaei.p@wtiau.ac.ir کامپیوتر
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/peyman-babaei/fa

پریناز

پریناز بنیسی

روانشناسی و مشاوره
پریناز بنیسی
استادیار -
banisi.parenaz@wtiau.ac.ir روانشناسی و مشاوره
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/parenaz-banisi/fa

مونا بیسادی

معماری
مونا بیسادی
استادیار -
bisadi.mona@wtiau.ac.ir معماری
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/mona-bisadi/fa

احسان بیطرف

معماری
احسان بیطرف
مربی -
Bitaraf.Ehsan@wtiau.ac.ir معماری
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/bitaraf-ehsan/fa

سید حسین پیشگر کومله

دکترای تخصصی
برق
سید حسین پیشگر کومله
استادیار دکترای تخصصی
h_pishgar@wtiau.ac.ir برق
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/seyyedhossein-pishgar/fa

جمشید پیک فلک

حسابداری
جمشید پیک فلک
استادیار -
j.peikfalak@gmail.com حسابداری
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/jamshid-peikfalak/fa

ضیاء الدین

ضیاء الدین تاج الدین

آموزش زبان انگلیسی
ضیاء الدین تاج الدین
استاد -
ziatajeddin@gmail.com آموزش زبان انگلیسی
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/zia-tajeddin/fa

ژیلا توتونچیان

آموزش زبان انگلیسی
ژیلا توتونچیان
مربی -
ztoutounchian@yahoo.com آموزش زبان انگلیسی
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/zhila-toutounchian/fa

مجید

مجید توکلیان

دکترای تخصصی
مکانیک
مجید توکلیان
استادیار دکترای تخصصی
- مکانیک
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/majid-tavakolian/fa

بهار تیمورپور
استادیار -
Teimourpour.Bahar@wtiau.ac.ir مدیریت
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/teimourpour-bahar/fa

علی اصغر
علی اصغر جعفری
استادیار -
aliasghar.Jafari@wtiau.ac.ir مکانیک
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/aliasghar-jafari/fa

شهربانو جلائی

روانشناسی و مشاوره
شهربانو جلائی
استادیار -
shahrbanoo-jalaei@wtiau.ac.ir روانشناسی و مشاوره
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/shahrbanoo-jalaei/fa

سودابه جلیلی
استادیار -
Jalili.s@wtiau.ac.ir مدیریت
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/soudabeh-jalili/fa

آزیتا جویباری

دکترای تخصصی
مدیریت
آزیتا جویباری
استادیار دکترای تخصصی
Jooybari.Azita@wtiau.ac.ir مدیریت
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/jooybari-azita/fa

فرزانه چاوش باشی

جامعه شناسی
فرزانه چاوش باشی
استادیار -
Farzaneh.chavoshbashi@wtiau.ac.ir جامعه شناسی
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/farzaneh-chavoshbashi/fa