نمایش ۱۹۹ تا ۲۰۵ مورد از کل ۲۰۵ مورد.

بهروز نوری

استادیار
صنایع
عالیه

عالیه نوری

استادیار
معارف
عالیه نوری
استادیار دکترای تخصصی
- معارف

http://faculty.wtiau.ac.ir/alieh-nouri/fa

مهنا

مهنا نیک بین

استادیار
مدیریت
مهنا نیک بین
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت

http://faculty.wtiau.ac.ir/nikbin-mohanna/fa

Google Scholar

آرش وحید

استاد
معماری

حمیدرضا وطن خواه

استادیار
روانشناسی و مشاوره
حمیدرضا وطن خواه
استادیار -
- روانشناسی و مشاوره

http://faculty.wtiau.ac.ir/hamidreza-vatankhah/fa

زهره یعقوبی کفشگری

مربی
فنی و مهندسی - کامپیوتر
زهره یعقوبی کفشگری
مربی -
- فنی و مهندسی - کامپیوتر

http://faculty.wtiau.ac.ir/yaghoubi-zohreh/fa