نمایش ۱۸۱ تا ۱۹۸ مورد از کل ۲۰۵ مورد.
بهنام

بهنام مهرپرور

استادیار
معماری
بهنام مهرپرور
استادیار دکترای تخصصی
- معماری

http://faculty.wtiau.ac.ir/mehparvar-b/fa

امیر

امیر موسیوند

استادیار
ریاضی
امیر موسیوند
استادیار دکترای تخصصی
- ریاضی

http://faculty.wtiau.ac.ir/amir-mousivand/fa

Google Scholar

کیمیا میرکمالی

استادیار
مدیریت

حسین میقانی

مربی
علوم و انسانی

فرزاد ناظمی

مربی
حسابداری

علی نظری دوست

استادیار
مدیریت

یزدان نقدی

استادیار
علوم و انسانی
یزدان نقدی
استادیار -
- علوم و انسانی

http://faculty.wtiau.ac.ir/naghdi-yazdan/fa

سهیلا

سهیلا نقشبند

استادیار
ریاضی
سهیلا نقشبند
استادیار دکترای تخصصی
- ریاضی

http://faculty.wtiau.ac.ir/soheila-naghshband/fa

روزبه

روزبه نقشینه

استادیار
معماری
روزبه نقشینه
استادیار دکترای تخصصی
- معماری

http://faculty.wtiau.ac.ir/naghshineh-r/fa

حسین نوروزی

استادیار
حقوق