نمایش ۱۶۳ تا ۱۶۷ مورد از کل ۱۶۷ مورد.
مهرداد

مهرداد نیکنامی

ترویج و آموزش کشاورزی
مهرداد نیکنامی
استادیار -
mehrdad.niknami@wtiau.ac.ir ترویج و آموزش کشاورزی
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/mehrdad-niknami/fa

فرزانه هراتیان

آموزش زبان انگلیسی
فرزانه هراتیان
استادیار -
haratyan@gmail.com آموزش زبان انگلیسی
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/farzaneh-haratian/fa

جمشید همتی مراد آبادی
استادیار -
Jamshid.Hematimoradabadi@wtiau.ac.ir تربیت بدنی
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/jamshid-hematimoradabadi/fa

زهرا

زهرا هنرمندی

حسابداری
زهرا هنرمندی
مربی -
honarmandi.zahra@wtiau.ac.ir حسابداری
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/honarmandi-zahra/fa

حمیدرضا وطن خواه

روانشناسی و مشاوره
حمیدرضا وطن خواه
استادیار -
hamid_vatankha1@yahoo.com روانشناسی و مشاوره
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/hamidreza-vatankhah/fa