نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱۹۹ مورد.
ونوس

ونوس مرضی

مربی
کامپیوتر
افشین

افشین مروجی

مربی
کامپیوتر
افشین مروجی
مربی کارشناسی ارشد
- کامپیوتر

http://faculty.wtiau.ac.ir/afshin-moraveji/fa

مریم

مریم مزدارانی

استادیار
ریاضی
مریم مزدارانی
استادیار دکترای تخصصی
۴۴۸۷۱۱۰۰ ریاضی

http://faculty.wtiau.ac.ir/mazdarani-maryam/fa

Google Scholar
احسان

احسان مقیمی حاجی

استادیار
صنایع
احسان مقیمی حاجی
استادیار دکترای تخصصی
- صنایع

http://faculty.wtiau.ac.ir/moghimi-ehsan/fa

علی منصور

مربی
کامپیوتر
امیر

امیر موسیوند

استادیار
ریاضی
امیر موسیوند
استادیار دکترای تخصصی
- ریاضی

http://faculty.wtiau.ac.ir/amir-mousivand/fa

Google Scholar